ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * koto sake wo * * * ositare wo nwo yu * iduru midu * nuru ku pa ide zu * si midu no * kokoro mo kyeya ni * omopoyuru * oto no sukuna ki * miti ni apa nu kamo * sukuna ki yo * miti ni apa saba * iro gyes eru * suga kasa wo gasa * wa ga unag yeru * tama no nana wo to * tori kape mo * mawosa mu mono wo * sukuna ki * miti ni apa nu kamo MYS.16.3875
  2. * wa ga sekwo ga * kye s eru koromo no * pari me oti zu * iri ni kye rasi mo * wa ga kokoro sape MYS.4.514
  3. * taka pikaru * pi no mi kwo * yasumisisi * wa ga opo kimi * ara tama no * tosi ga ki pureba * ara tama no * tukwi pa ki pe yuku * ube na ube na * kimi mati gata ni * wa ga kyes eru * osupi no suswo ni * tukwi tatanamu yo KK.28
  4. * pisakata no * ame no kagu yama * two kama ni * sa wataru kubi * pipaboso * tawaya gapina wo * maka mu to pa * are pa suredo * sa ne mu to pa * are pa omopedo * na ga kyes eru * osupi no suswo ni * tukwi tati ni kyeri KK.27


showing results 1 to 4 of 4