ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mika no para * tabi no yadori ni * tamapoko no * miti no yuki api ni * ama kumo no * yoso nomwi mi tutu * koto dopa mu * yosi no na kyereba * kokoro nomwi * musetutu aru ni * ame tuti no * kamwi koto yosete * sikitape no * koromo de kapete * ono duma to * tanom yeru ko yopi * aki no ywo no * momo ywo no naga sa * ari kose nu kamo MYS.4.546
  2. * opo namuti * sukuna bikwo na no * kamwi yo ywori * ipi tugi kyeraku * titi papa wo * mire ba taputwo ku * mye kwo mire ba * kanasi ku megusi * * utusemi no * yo no kotowari to * kakusama ni * ipi kyeru monowo * yo no pito no * taturu koto date * tisa no pana * sak yeru sakari ni * pasikiyosi * * so no tuma no kwo to * asa yopi ni * wemi mi wema zu mo * uti nakeki * katari kye maku pa * tokosipye ni * kaku si mo ara me ya * ama tuti no * kamwi koto yosete * paru pana no * sakari mo ara mu to * mata si kye mu * toki no sakari so * panare wite * nagyeka su imo ga * itu si ka mo * tukapi no ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * minami puki * yuki ke masarite * imidu kapa * nagaru minawa no * yoru pye na mi * saburu so no kwo ni * pimo no wo no * i tugari apite * nipodori no * puta ri narabi wi * nagwo no umi no * oki wo pukamete * sadwopa s eru * kimi ga kokoro no * subye mo subye na sa MYS.18.4106
  3. * sa pinokuma * pinokuma gapa no * se wo paya mi * kimi ga te toraba * koto yose mu kamo MYS.7.1109


showing results 1 to 3 of 3