ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kake maku pa * ayani kasikwo si * tarasipimye * kamwi no mikoto * kara kuni wo * muke tapiragete * mi kokoro wo * sidume tamapu to * i twora site * ipapi tamapi si * ma tama nasu * puta tu no isi wo * yo no pito ni * simyesi tamapite * yorodu yo ni * ipi tugu gane to * wata no soko * oki tu puka ye no * unakami no * kwopu no para ni * mi tedukara * oka si tamapite * kamu nagara * kamusabwi imasu * kusi mi tama * ima no wotutu ni * taputwo ki rokamu MYS.5.813
  2. * ama zakaru * pina wosame ni to * opo kimi no * make no manima ni * idete ko si * ware wo okuru to * awo ni yo si * nara yama sugwite * idumi gapa * kiywo ki kapara ni * uma todome * wakare si toki ni * ma saki kute * are kapyeri ko mu * tapirake ku * ipapite mate to * katarapite * ko si pi no kipami * tama poko no * miti wo ta dopo mi * yama kapa no * pyenarite areba * kwopwisi kyeku * ke naga ki monowo * mi maku pori * omopu apida ni * tamadusa no * tukapi no k yereba * uresi mito * a ga mati twopu ni * oyodure no * tapa koto to ka mo * pasikiyosi * na oto no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * pada susuki * po n iduru aki no * pagwi no pana * nipop yeru yadwo wo * asa nipa ni * ide tati narasi * yupu nipa ni * pumi tapirage zu * sapo no uti no * satwo wo yuki sugwi * asipikwi no * yama no konure ni * sira kumo ni * tati tanabiku to * are ni tuge turu MYS.17.3957


showing results 1 to 2 of 2