ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * midu tamaru * yosami no ike no * wi gupi uti ga * sasi kyeru sira ni * nunapa kuri * pape kyeku sira ni * wa ga kokoro si zo * iya woko nisite * ima zo kuyasi ki KK.44
  2. * pisakata no * ame mo pura nu ka * patisu pa ni * tamar eru midu no * tama ni ni taru mi mu MYS.16.3837
  3. * mi pakasi wo * turugi no ike no * patisu pa ni * tamar eru midu no * yuku pye na mi * wa ga suru toki ni * apu be si to * api taru kimi wo * na ne so to * papa kikosedomo * wa ga kokoro * kiywosumi no ike no * ike no soko * ware pa wasurezi * tada ni apu madeni MYS.13.3289
  4. * potoke tukuru * masopo tara zupa * midu tamaru * ike da no aso ga * pana no upe wo po re MYS.16.3841
  5. * midu tamaru * yosami no ike ni * nunapa * kuri pape kyeku sira ni * wi gupi tuku * kapa mata ye no * pisi gara no * sasi kyeku sira ni * a ga kokoro si * iya ukwo nisite NSK.36


showing results 1 to 5 of 5