ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mika no para * kuni no miyakwo pa * yama taka mi * kapa no se kiywo mi * sumi yo si to * pito pa ipedomo * ari yo si to * ware pa omopedo * puri ni si * satwo ni si areba * kuni mire do * pito mo kaywopa zu * satwo mireba * ipye mo are tari * pasikiyasi * kaku ari kyeru ka * mi moro tuku * kase yama no ma ni * saku pana no * iro medurasi ku * momo tori no * kowe natukasi ku * ari gaposi * * sumi yo ki satwo no * aru raku wosi * mo MYS.6.1059
  2. * paru kasumi * tanabiku ta wi ni * ipo tukite * aki ta karu made * omopa simu raku MYS.10.2250
  3. * mi moro tuku * miwa yama mireba * komori ku no * patuse no pi para * omopoyuru kamo MYS.7.1095
  4. * mimoro ni * tuku ya tama kaki * tuki amasi * ta ni ka mo yora mu * kamwi no miya pito KK.94
  5. * midu tamaru * yosami no ike ni * nunapa * kuri pape kyeku sira ni * wi gupi tuku * kapa mata ye no * pisi gara no * sasi kyeku sira ni * a ga kokoro si * iya ukwo nisite NSK.36


showing results 1 to 5 of 5