ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabituma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
  2. * masura wo pa * tomo no sawaki ni * nagusamoru * kokoro mo ara me * ware zo kurusi ki MYS.11.2571
  3. * nagusamoru * kokoro pa na si ni * kaku nomwi si * kwopwi ya watara mu * tukwi ni pi ni kye ni MYS.11.2596a
  4. * nagusamoru * kokoro pa na si ni * oki tu nami * sikite nomwi ya mo * kwopwi watari na mu MYS.11.2596b
  5. * kusa makura * tabi no urepe wo * nagusamoru * koto mo aru ka to * tukupa ne ni * noborite mireba * wo bana tiru * situku no ta wi ni * kari ga ne mo * samu ku ki naki nu * nipibari no * toba no apumi mo * aki kaze ni * sira nami tati nu * tukupa ne no * yo kye ku wo mireba * naga ki ke ni * omopi tumi ko si * urepe pa yami nu MYS.9.1757
  6. * kwopwi kwopwite * noti mo apa mu to * nagusamoru * kokoro si na kupa * ikite ara me ya mo MYS.12.2904


showing results 1 to 6 of 6