ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tadaka ni MYS.9.1787
  2. * tabi ni sura * obi toku mono wo * koto sige mi * maro ne ware pa su * naga ki ko no ywo wo MYS.10.2305
  3. * wagimo kwo si * a wo sinwopu rasi * kusa makura * tabi no maro ne ni * sita bimo toke nu MYS.12.3145
  4. * kusa makura * tapi yuku se na ga * maru ne seba * ipa n aru ware pa * pimo toka zu ne mu MYS.20.4416
  5. * ikapo ro no * ya saka no wide ni * tatu nwozi no * araparwo made mo * sa ne wo sa ne teba MYS.14.3414
  6. * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya MYS.18.4113
  7. * kusa makura * tabi no maru ne no * pimo tayeba * a ga te to tukero * kore no paru mosi MYS.20.4420


showing results 1 to 7 of 7