ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * terasu pi wo * yamwi ni mi nasite * naku namita * koromo nurasi tu * posu pito na si ni MYS.4.690
  2. * tutwo moga to * kopaba tora su to * kapi piripu * ware wo nurasu na * oki tu sira nami MYS.7.1196
  3. * pasikiyasi * * apa nu kwo yuwe ni * itadura ni * udi gapa no se ni * mo suswo nurasi tu MYS.11.2429
  4. * pisakata no * ama no kapa ni * kami tu se ni * tama pasi wata si * simo tu se ni * pune uke suwe * ame purite * kaze puka zu tomo * kaze pukite * ame pura zu tomo * mo nurasa zu * yama zu ki mase to * tama pasi wata su MYS.9.1764
  5. * pusikwoye yu * yuka masi mono wo * mamorapu ni * uti nurasa ye nu * nami yoma zusite MYS.7.1387
  6. * pasikiyasi * * apa nu kimi yuwe * itadura ni * ko no kapa no se ni * tama mo nurasi tu MYS.11.2705
  7. * asa two de no * kimi ga a yupi wo * nurasu tuyu para * tutwo ni okwi * idetutu ware mo * mo suswo nurasa na MYS.11.2357
  8. * asa two de no * kimi ga a yupi wo * nurasu tuyu para * tutwo ni okwi * idetutu ware mo * mo suswo nurasa na MYS.11.2357
  9. * ipye bito no * tukapi naru ra si * parusame no * yokuredo ware wo * nurasaku omopeba MYS.9.1697


showing results 1 to 9 of 9