ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * asipikwi no * yama saka kwoyete * yuki kaparu * tosi no wo naga ku * sinazakaru * kwosi ni si sumeba * opo kimi no * siki masu kuni pa * miyakwo wo mo * koko mo oyazi * to * kokoro ni pa * omopu monokara * katari sake * mi sakuru pito me * tomosi mi to * omopi si sige si * soko yuweni * kokoro nagu ya to * aki duke ba * pagwi saki nipopu * ipase nwo ni * uma daki yukite * woti koti ni * tori pumi tate * sira nuri no * kwo suzu mo yura ni * apase yari * purisake mitutu * ikidoporu * kokoro no uti wo * omopi nobe * uresibwi nagara * makura duku * tuma ya no uti ni * to gura yupi * suwete zo wa ga kapu * ma sira pu no taka MYS.19.4154
  2. * wa ga sekwo to * te tadusaparite * ake kureba * ide tati mukapi * yupu sareba * purisake mi tutu * omopi nobe * mi nagwi si yama ni * ya tu wo ni pa * kasumi tanabiki * tani pye pa * tubaki pana saki * ura ganasi * ni * paru si sugureba * pototogisu * iya siki naki nu * pito ri nomwi * kike ba sabusi * mo * kimi to are to * pyedatete kwopu ru * twonami yama * tobi kwoye yukite * ake tataba * matu no sa yeda ni * yupu saraba * tukwi ni mukapite * ayamye gusa * tama nuku madeni * naki toyome * yasu i ne sime zu * kimi wo nayamase MYS.19.4177
  3. * paru no nwo ni * kokoro nobe mu to * omopu dwoti * ko si kyepu no pi pa * kure zu mo ara nu ka MYS.10.1882


showing results 1 to 3 of 3