ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ko no woka ni * wo sika pumi okosi * ukanerapi * kamokamo su raku * kimi yuweni koso MYS.8.1576
  2. * kake maku mo * ayani kasikwo si * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto no * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * myesi tudwope * adomo pi tama pi * asa gari ni * sisi pumi okosi * yupu gari ni * tori pumi tate * opomi ma no * kuti osape tate * mi kokoro wo * myesi akira me si * ikudi yama * ko dati no sizi ni * saku pana mo * uturopi ni kyeri * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * masura wo no * kokoro puri okosi * turugi tati * kosi ni tori paki * adusa yumi * yuki tori opite * ame tuti to * iya topo naga ni * yorodu yo ni * kaku si mo ga mo to * tanom yeri si * mi kwo no mikadwo no * sa bape nasu * sawaku toneri pa * sirwo tape ni * koromo tori kite * tune nari si * wema pi puru mapi * iya pi kyeni * kaparapu mireba * kanasi ki rokamo MYS.3.478
  3. * yasumisisi * wa go opo kimi pa * mi yosinwo no * akidu no wo nwo no * nwo no pe ni pa * tomi suwe okite * mi yama ni pa * ime tate watasi * asa gari ni * sisi pumi okosi * yupu gari ni * tori pumi tate * uma namete * mi kari so tata su * paru no sige nwo ni MYS.6.926


showing results 1 to 3 of 3