ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pito goto wo * sige mi ka kimi ga * puta saya no * ipye wo pyedatete * kwopwi tutu wora mu MYS.4.685
 2. * kumo gakuru * kwo sima no kamwi no * kasikwo kyeba * me koso pyedat ere * kokoro pyedate ya MYS.7.1310
 3. * kumo gakuru * kwo sima no kamwi no * kasikwo kyeba * me koso pyedat ere * kokoro pyedate ya MYS.7.1310
 4. * tukwi mi reba * onazi * kuni nari * yama kosoba * kimi ga atari wo * pyedate tari kyere MYS.18.4073
 5. * tanabata no * ko yopi api naba * tune no goto * asu wo pyedatete * tosi pa naga kye mu MYS.10.2080
 6. * wa ga sekwo to * te tadusaparite * ake kureba * ide tati mukapi * yupu sareba * purisake mi tutu * omopi nobe * mi nagwi si yama ni * ya tu wo ni pa * kasumi tanabiki * tani pye pa * tubaki pana saki * ura ganasi * ni * paru si sugureba * pototogisu * iya siki naki nu * pito ri nomwi * kike ba sabusi * mo * kimi to are to * pyedatete kwopu ru * twonami yama * tobi kwoye yukite * ake tataba * matu no sa yeda ni * yupu saraba * tukwi ni mukapite * ayamye gusa * tama nuku madeni * naki toyome * yasu i ne sime zu * kimi wo nayamase MYS.19.4177
 7. * tada pito ywo * pyedate si karani * ara tama no * tukwi ka pe nuru to * kokoro pa matwopu MYS.4.638
 8. * asipikwi no * yama pa na ku moga * tukwi mi reba * onazi ki satwo wo * kokoro pyedate tu MYS.18.4076
 9. * ama dera su * kamwi no mi yo ywori * yasu no kapa * naka ni pyedatete * mukapi dati * swode puri kapasi * iki no wo ni * nageka su kwo ra * watari mori * pune mo mauke zu * pasi dani mo * watasite araba * so no pe yu mo * i yuki watara si * tadusapari * unagakeri wite * omoposi ki * koto mo katarapi * nagusamuru * kokoro pa ara mu wo * nani si ka mo * aki ni si ara neba * koto dopi no * tomosi ki kwo ra * utusemi no * yo no pito ware mo * koko wo si mo * ayani kususi mi * yuki kaparu * tosi no pa gotoni * ama no para * purisake mi tutu * ipi tugi ni sure MYS.18.4125
 10. * tatami komo * pyedate amu kazu * kaywopa saba * miti no siba kusa * opwi zu ara masi wo MYS.11.2777
 11. * waka kusa no * nipi ta makura wo * maki somete * ywo wo ya pyedate mu * niku ku ara na ku ni MYS.11.2542
 12. * apa naku pa * ke naga ki mono wo * ama no gapa * pyedatete mata ya * wa ga kwopwi wora mu MYS.10.2038


showing results 1 to 12 of 12