ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 2. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 3. * mitukapa no * puti se mo oti zu * sade sasu ni * koromo de nure nu * posu kwo pa na si ni MYS.9.1717
 4. * terasu pi wo * yamwi ni mi nasite * naku namita * koromo nurasi tu * posu pito na si ni MYS.4.690
 5. * nubatama no * imo ga posu be ku * ara naku ni * wa ga koromo de wo * nurete ika ni se mu MYS.15.3712
 6. * awa yuki pa * kyepu pa na puri so * sirwo tape no * swode maki posa mu * pito mo ara na ku ni MYS.10.2321
 7. * asa gwiri ni * nure ni si koromo * posa zusite * pito ri ka kimi ga * yama di kwoyu ramu MYS.9.1666
 8. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * nikitape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ikasama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 9. * asari su ru * ama wotomye ra ga * swode topori * nure ni si koromo * pose do kawaka zu MYS.7.1186
 10. * aburi posu * pito mo are ya mo * ipye bito no * parusame sura wo * ma dukapi ni suru MYS.9.1698
 11. * paru sugwite * natu ki taru rasi * sirwo tape no * koromo posi tari * ame no kagu yama MYS.1.28
 12. * tinu mwi ywori * ame so puri kuru * sipatu no ama * ami te tuna pos eri * nure ape mu kamo MYS.6.999
 13. * nipa ni tatu * asade kari posi * nuno sarasu * aduma womina wo * wasure tamapu na MYS.4.521
 14. * tukupa ne ni * yuki ka mo pur aru * ina wo ka mo * kanasi ki kwo ro ga * ninwo pos aru kamo MYS.14.3351
 15. * aki ta karu * tabi no ipori ni * sigure puri * wa ga swode nure nu * posu pito na si ni MYS.10.2235
 16. * aburi posu * pito mo are ya mo * nure ginu wo * ipye ni pa yarana * tabi no sirusi ni MYS.9.1688
 17. * wo kakitu no * asa wo piki posi * imo nane ga * tukuri kise kye mu * sirwo tape no * pimo wo mo toka zu * pito pye yupu * obi wo mi pye yupi * kurusi ki ni * tukape maturite * ima dani mo * kuni ni makarite * titi papa mo * tuma wo mo mi mu to * omopitutu * yuki kye mu kimi pa * tori ga naku * aduma no kuni no * kasikwo ki ya * kamwi no mi saka ni * niki pada no * koromo samu ra ni * nubatama no * kami pa midarete * kuni twope do * kuni wo mo nora zu * ipye twope do * ipye wo mo ipa zu * masura wo no * yuki no manima ni * koko ni koyas eru MYS.9.1800
 18. * imo ga tame * kapi wo piripu to * tinu no umi ni * nure ni si swode pa * pose do kawaka zu MYS.7.1145
 19. * sira tama no * i po tu tudwopi wo * toki mo mi zu * a pa posi kate nu * apa mu pi matu ni MYS.10.2012
 20. * sika no ama no * iswo ni kari posu * nanoriso no * na pa nori te si wo * nani ka api kata ki MYS.12.3177


showing results 1 to 20 of 20