ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa tuyu no * ke yasu ki wa ga mwi * pito kuni ni * sugwi kate nu kamo * oya no me wo pori MYS.5.885
 2. * mi maku pori * wa ga mati kwopwi si * aki pagwi pa * yeda mo simimi ni * pana saki ni kyeri MYS.10.2124
 3. * ututape ni * magaki no sugata * mi maku pori * yuka mu to ipe ya * kimi wo mi ni koso MYS.4.778
 4. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * kimi ga me sura wo * porite nageka mu MYS.11.2369a
 5. * asa nagi ni * ki yoru sira nami * mi maku pori * ware pa suredomo * kaze koso yose ne MYS.7.1391
 6. * api mi maku * pori sureba koso * kimi ywori mo * ware so masarite * ipukasi mi sure MYS.12.3106
 7. * asa two wo * paya ku na ake so * adisapapu * me ga poru kimi ga * ko yopi ki mas eru MYS.11.2555
 8. * nani se mu ni * inoti wo motona * naga ku pori se mu * ik yeri tomo * wa ga omopu imo ni * yasu ku apa naku ni MYS.11.2358
 9. * inisipye no * nana no sakasi ki * pito domo mo * pori se si mono pa * sake ni si aru rasi MYS.3.340
 10. * tuku ywo yo mi * naku pototogisu * mi maku pori * ware kusa tor eri * mi mu pito moga mo MYS.10.1943
 11. * kutami yama * yupu wiru kumo no * usure yukaba * ware pa kwopwi mu na * kimi ga me wo pori MYS.11.2674
 12. * ko no koro pa * ti tose ya * yuki mo sugwi nuru to * ware ya sika mopu * mi maku pore kamo MYS.4.686
 13. * wa ga pori si * nwosima pa mi se tu * soko puka ki * agwone no ura no * tama so piripa nu MYS.1.12a
 14. * kwopwitutu mo * noti mo apa mu to * omope koso * ono ga inoti wo * naga ku pori su re MYS.12.2868
 15. * kaku si tutu * ara ku wo yo mi zo * tamakiparu * mizika ki inoti wo * naga ku pori su ru MYS.6.975
 16. * koromo de * pitati no kuni no * puta narabu * tukupa no yama wo * mi maku pori * kimi ki mas eri to * atu kyeku ni * ase kaki nage * ko no ne tori * usobuki nobori * wo no upe wo * kimi ni misureba * wo kamwi mo * yurusi tamapi * mye kamwi mo * tipapi tamapite * toki to na ku * kumo wi ame puru * tukupa ne wo * saya ni terasite * ipukari si * kuni no mapora wo * tubaraka ni * simyesi tamapeba * uresi mi to * pimo no wo tokite * ipye no goto * tokete zo aswobu * uti nabiku * paru mi masi yu pa * natu kusa no * sige ku pa aredo * kyepu no tanwosi sa MYS.9.1753
 17. * taku napa no * naga ki inoti wo * pori siku pa * taye zute pito wo * mi maku pore koso MYS.4.704
 18. * taku napa no * naga ki inoti wo * pori siku pa * taye zute pito wo * mi maku pore koso MYS.4.704
 19. * koto gami ni * ki wiru kagepimye * tama naraba * a ga poru tama no * apabi sira tama NSK.92
 20. * wata tu mi no * mot eru sira tama * mi maku pori * ti tabi so nori si * kaduki suru ama MYS.7.1302
 21. * umaguta no * ne ro ni kakuri wi * kaku dani mo * kuni no topo kaba * na ga me pori se mu MYS.14.3383
 22. * yasumisisi * wa go opo kimi no * ari gaywopu * nanipa no miya pa * isana tori * umi kata dukite * tama piripu * pama pye wo tika mi * asa pa puru * nami no oto sawaku * yupu nagi ni * kadi no oto kikoyu * aka toki no * ne zame ni kikeba * ikuri no * sipo pwi no muta * ura su ni pa * ti dori tuma ywobi * asi pye ni pa * tadu ga ne toyomu * miru pito no * katari ni sureba * kiku pito no * mi maku pori suru * mi ke mukapu * adipu no miya pa * miredo aka nu kamo MYS.6.1062
 23. * kwopwi sina mu * toki pa nani se mu * ik yeru pi no * tame koso imo wo * mi maku pori sure MYS.4.560
 24. * yupu saraba * pigurasi ki naku * ikwoma yama * kwoyete so a ga kuru * imo ga me wo pori MYS.15.3589
 25. * aka kinu no * pitura no kinu * naga ku pori * wa ga omopu kimi ga * mi ye nu koro kamo MYS.12.2972


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 54)