ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * imo ga pye ni * yuki ka mo puru to * miru madeni * kokoda mo magapu * ume no pana kamo MYS.5.844
  2. * aki yama ni * oturu momiti ba * simasi ku pa * tiri na magapi so * imo ga atari mi mu MYS.2.137b
  3. * ume no pana * tiri magapi taru * woka bwi ni pa * ugupisu naku mo * paru kata makete MYS.5.838
  4. * mononopu no * ya swo wotomye ra ga * kumi magapu * tera wi no upe no * katakagwo no pana MYS.19.4143
  5. * aki yama ni * oturu momiti ba * simasi ku pa * na tiri magapi so * imo ga atari mi mu MYS.2.137a
  6. * sira kumo no * tatuta no yama no * tagi no upe no * wogura no mine ni * saki woworu * sakura no pana pa * yama taka mi * kaze si yama neba * parusame no * tugite si pureba * potu ye pa * tiri sugwi ni kyeri * sidu ye ni * nokor eru pana pa * simasi ku pa * tiri na magapi so * kusa makura * tabi yuku kimi ga * kapyeri kuru made MYS.9.1747
  7. * pudi nami pa * sakite tiri ni ki * u no pana pa * ima so sakari to * asipikwi no * yama ni mo nwo ni mo * pototogisu * naki si toyomeba * uti nabiku * kokoro mo sinwo ni * soko wo si mo * ura gwopwisi mito * omopu dwoti * uma uti murete * tadusapari * ide tati mireba * imidu kapa * minatwo no su dori * asa nagi ni * kata ni asari si * sipo miteba * tuma ywobi kapasu * tomosi ki ni * mitutu sugwi yuki * sibutani no * ariswo no saki ni * oki tu nami * yose kuru tama mo * katayori ni * kadura ni tukuri * imo ga tame * te ni maki motite * ura gupasi * * puse no midu umi ni * ama bune ni * ma kadi kainuki * sirwo tape no * swode puri kapyesi * adomopite * wa ga kogi yukeba * wopu no saki * pana tiri magapi * nagisa ni pa * asi gamo sawaki * sazare nami * tatite mo wite mo * kogi meguri * miredomo aka zu * aki saraba * momidi no toki ni * paru saraba * pana no sakari ni * ka mo kaku mo * kimi ga manima nito * kaku si koso * mi mo akirame me * tayuru pi ara me ya MYS.17.3993


showing results 1 to 7 of 7