ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * udi gapa wo * pune watase wo to * ywobapedomo * kikoye zaru ra si * kadi no to mo se zu MYS.7.1138
 2. * yatipoko no * kamwi no mikoto pa * ya sima kuni * tuma maki kanete * topodoposi * * kwosi no kuni ni * sakasi mye wo * ari to kika site * kupasi * mye wo * ari to kikosite * sa ywobapi ni * ari tata si * ywobapi ni * ari kaywopa se * tati ga wo mo * imada toka zute * osupi wo mo * imada toka neba * wotomye no * nasu ya itatwo wo * osoburapi * wa ga tata s ereba * pikodurapi * wa ga tata s ereba * awo yama ni * nuye pa naki nu * sa nwo tu tori * kigisi pa toyomu * nipa tu tori * kakye pa naku * ureta ku mo * naku naru tori ka * ko no tori mo * uti yame kosene * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba KK.2
 3. * yatipoko no * kamwi no mikoto pa * ya sima kuni * tuma maki kanete * topodoposi * * kwosi no kuni ni * sakasi mye wo * ari to kika site * kupasi * mye wo * ari to kikosite * sa ywobapi ni * ari tata si * ywobapi ni * ari kaywopa se * tati ga wo mo * imada toka zute * osupi wo mo * imada toka neba * wotomye no * nasu ya itatwo wo * osoburapi * wa ga tata s ereba * pikodurapi * wa ga tata s ereba * awo yama ni * nuye pa naki nu * sa nwo tu tori * kigisi pa toyomu * nipa tu tori * kakye pa naku * ureta ku mo * naku naru tori ka * ko no tori mo * uti yame kosene * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba KK.2
 4. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 5. * komori ku no * patuse no kuni ni * sa ywobapi ni * wa ga kureba * tana kumo ri * yuki pa puri ku * sa gumo ri * ame pa puri ku * nwo tu tori * kigisi pa toyomu * ipye tu tori * kakye mo naku * sa ywo pa ake * ko no ywo pa ake nu * irite katu ne mu * ko no two piraka se MYS.13.3310
 6. * amori tuku * ame no kagu yama * kasumi tatu * paru ni itare ba * matu kaze ni * ike nami tatite * sakura bana * ko no kure sige ni * oki pye pa * kamo tuma ywobapi * pye tu pye ni * adi mura sawaki * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * aswobu pune ni pa * kadi sawo mo * na kute sabusi * mo * kogu pito na si ni MYS.3.257
 7. * amori tuku * kamwi no kagu yama * uti nabiku * paru sari kureba * sakura bana * ko no kure sige ni * matu kaze ni * ike nami tati * pye tu pye ni pa * adi mura sawaki * oki bye ni pa * kamo tuma ywobapi * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * kogi k yeru pune pa * sawo kadi mo * na kute sabusi * mo * koga mu to omopedo MYS.3.260
 8. * pito kuni ni * ywobapi ni yukite * tati ga wo mo * imada toka neba * sa ywo so ake ni kyeru MYS.12.2906
 9. * udi gapa pa * yodo se na ka ra si * aziro pito * pune ywobapu kowe * woti koti kikoyu MYS.7.1135
 10. * asiya no * unapi wotomye no * ya tose kwo no * kata opwi no toki yu * wo banari ni * kami taku madeni * narabi wiru * ipye ni mo mi ye zu * utuyupu no * komorite woreba * mi te si ka to * ibusemu toki no * kaki po nasu * pito no twopu toki * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * puse ya taku * sususi kipopi * api ywobapi * si kyeru toki pa * yaki tati no * ta kami osi neri * sira mayumi * yuki tori opite * midu ni iri * pwi ni mo ira mu to * tati mukapi * kipopi si toki ni * wagimo kwo ga * papa ni katara ku * situ ta maki * iyasi ki wa ga yuwe * masura wo no * araswopu mireba * ik yeri tomo * apu be ku are ya * sisi kusiro * yomwi ni mata mu to * komori nu no * sita pape okite * uti nageki * imo ga inureba * tinu wotokwo * so no ywo ime ni mi * tori tutu ki * opi yuki kyereba * okure taru * unapi wotokwo i * ame apugi * sakyebi orabi * asi zuri si * ki kami takyebwite * mokoro wo ni * makete pa arazi to * kaki paki no * wo tati tori paki * tokorotura * tome yuki k yereba * ugara dwoti * i yuki tudwopi * naga ki yo ni * sirusi ni se mu to * topo ki yo ni * katari tuga mu to * wotomye tuka * naka ni tukuri oki * wotokwo tuka * konata kanata ni * tukuri ok yeru * yuwe yosi kikite * sira nedomo * nipimo no goto mo * ne naki turu kamo MYS.9.1809
 11. * komori ku no * patuse wo guni ni * ywobapi se su * wa ga sumyero ki yo * oku toko ni * papa pa i ne tari * two doko ni * titi pa i ne tari * okwi tataba * papa siri nu be si * idete yukaba * titi siri nu be si * nubatama no * ywo pa ake yuki nu * kokoda ku mo * omopu goto nara nu * komori duma kamo MYS.13.3312


showing results 1 to 11 of 11