ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * yworu piru to * ipu waki sira zu * wa ga kwopuru * kokoro pa kedasi * ime ni mi ye ki ya MYS.4.716
  2. * nakanaka ni * sinaba yasu kye mu * iduru pi no * iru waki sira nu * ware si kurusi * mo MYS.12.2940
  3. * tukwi si areba * aku ramu waki mo * sira zusite * nete wa ga ko si wo * pito mi kye mu kamo MYS.11.2665
  4. * iki no wo ni * imo wo si omopeba * tosi tukwi no * yuku ramu waki mo * omopoye nu kamo MYS.11.2536


showing results 1 to 4 of 4