ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * paru yanagwi * kadurakwi yama ni * tatu kumo no * tatite mo wite mo * imo wo si so omopu MYS.11.2453
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * tatite wite * mate do mati kane * idete ko si * kimi ni koko ni api * kazasi turu pagwi MYS.19.4253
 4. * kasuga n aru * mikasa no yama ni * wiru kumo wo * ide miru gotoni * kimi wo si so omopu MYS.12.3209
 5. * pototogisu * ki wi mo naka nu ka * wa ga yadwo no * pana tatibana no * tuti ni oti mu mi mu MYS.10.1954
 6. * tatite wite * subye no tadoki mo * ima pa na si * imo ni apa zute * tukwi no pe nure ba MYS.12.2881a
 7. * kotita kyeba * wobatuse yama no * ipa kwi ni mo * wite komoranamu * na kwopwi so wagimo FK.1
 8. * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba KK.102
 9. * asuka gapa * kapa two wo kiywo mi * okure wite * kwopureba miyakwo * iya topo soki nu MYS.19.4258
 10. * kasuga yama * asa tatu kumo no * wi nu pi na ku * mi maku no posi ki * kimi ni mo aru kamo MYS.4.584
 11. * aki sareba * kapa so kwirap yeru * ama no gapa * kapa ni muki wite * kwopuru ywo no opo ki MYS.10.2030
 12. * kutami yama * yupu wiru kumo no * usure yukaba * ware pa kwopwi mu na * kimi ga me wo pori MYS.11.2674
 13. * yoso ni mi si * mayumi no woka mo * kimi maseba * toko tu mikadwo to * tono wi suru kamo MYS.2.174
 14. * pototogisu * ita ku na naki so * pito ri wite * i no neraye nu ni * kikeba kurusi * mo MYS.8.1484
 15. * kotopi usi no * miyake no ura ni * sasi mukapu * kasima no saki ni * sa ni nuri no * wo bune wo make * tama maki no * wo kadi sizi nuki * yupu sipo no * miti no totomi ni * mi puna kwo wo * adomopi tatete * ywobi tatete * mi pune ide naba * pama mo se ni * okure nami wite * koi marobi * kwopwi ka mo wora mu * asi zuri si * ne nomwi ya naka mu * unakami no * so no tu wo sasite * kimi ga kogi yukaba MYS.9.1780
 16. * tatite wite * tadwoki mo sira zu * omopedomo * imo ni tuge neba * ma dukapi mo ko zu MYS.11.2388
 17. * ame tuti to * wakare si toki yu * pisakata no * ama tu sirusi to * sadame te si * ama no kapara ni * ara tama no * tukwi wo kasanete * imo ni apu * toki samorapu to * tati matu ni * wa ga koromo de ni * aki kaze no * puki kapyerapeba * tatite wite * tadwoki wo sira ni * mura kimo no * kokoro isaywopi * toki kinu no * omopi midarete * itu si ka to * wa ga matu ko yopi * ko no kapa no * nagare no naga ku * ari kose nu kamo MYS.10.2092
 18. * koko nisite * sogapi ni mi yuru * wa ga sekwo ga * kaki tu no tani ni * ake sareba * pari no sa yeda ni * yupu sareba * pudi no sigemi ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * wa ga yadwo no * uwe kwi tatibana * pana ni tiru * toki wo madasi mi * ki naka naku * soko pa uramwi zu * sikaredomo * tani katadukite * ipye wi s eru * kimi ga kiki tutu * tuge naku mo u si MYS.19.4207
 19. * kasumi wiru * puzi no yama bwi ni * wa ga ki naba * iduti mukite ka * imo ga nageka mu MYS.14.3357
 20. * pototogisu * pana tatibana no * yeda ni wite * naki toyomoseba * pana pa tiritutu MYS.10.1950
 21. * misagwo wiru * su ni wiru pune no * kogi de na ba * ura gwopwisi kye mu * noti pa api nu tomo MYS.12.3203
 22. * misagwo wiru * su ni wiru pune no * kogi de na ba * ura gwopwisi kye mu * noti pa api nu tomo MYS.12.3203
 23. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 24. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 25. * wa ga nipa ni * pana so saki taru * so wo miredo * kokoro mo yuka zu * pasikiyasi * * imo ga ari seba * mi kamo nasu * puta ri narabi wi * ta worite mo * mise masi mono wo * utusemi no * kar eru mwi nareba * tuyu simo no * ke nuru ga goto ku * asi pikwi no * yama di wo sasite * iri pi nasu * kakuri ni si kaba * soko mopu ni * mune koso itame * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * atwo mo na ki * yo no naka ni areba * se mu subye mo na si MYS.3.466


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 131)