ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ko no koro no * wa ga kwopwi dikara * sirusi tume * kuu ni mawosaba * go wi no kagapuri MYS.16.3858
  2. * tadu ga ne no * kikoyuru ta wi ni * ipori site * ware tabi ni ari to * imo ni tuge koso MYS.10.2249
  3. * paru kasumi * tanabiku ta wi ni * ipo tukite * aki ta karu made * omopa simu raku MYS.10.2250
  4. * asa gwiri no * tanabiku ta wi ni * naku kari wo * todomwi e mu kamo * wa ga yadwo no pagwi MYS.19.4224
  5. * opo kimi pa * kamwi ni si maseba * aka gwoma no * para bapu ta wi wo * miyakwo to nasi tu MYS.19.4260
  6. * kusa makura * tabi no urepe wo * nagusamoru * koto mo aru ka to * tukupa ne ni * noborite mireba * wo bana tiru * situku no ta wi ni * kari ga ne mo * samu ku ki naki nu * nipibari no * toba no apumi mo * aki kaze ni * sira nami tati nu * tukupa ne no * yo kye ku wo mireba * naga ki ke ni * omopi tumi ko si * urepe pa yami nu MYS.9.1757
  7. * tati no siri * tama maki ta wi ni * itu made ka * imo wo api mi zu * ipye kwopwi wora mu MYS.10.2245
  8. * tukupa ne no * suswo mwi no ta wi ni * aki ta karu * imo gari yara mu * momiti ta wora na MYS.9.1758


showing results 1 to 8 of 8