ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wa ga yadwo ni * saki taru ume wo * tuku ywo yo mi * yopi yopi mise mu * kimi wo koso mate MYS.10.2349
 2. * uti nabiku * paru wo tika mi ka * nubatama no * ko yopi no tuku ywo * kasumi taru ramu MYS.20.4489
 3. * yupu duku ywo * kage tati yori api * ama no gapa * kogu puna bito wo * mi ru ga tomosi sa MYS.15.3658
 4. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 5. * tuku ywo yo mi * imo ni apa mu to * tada ti kara * ware pa kuredomo * ywo so puke ni kyeru MYS.11.2618
 6. * asa duku pi * mukapu tuge kusi * puri nuredo * nani si ka kimi ga * miredo aka zara mu MYS.11.2500
 7. * mimoro no * kamunabwi yama ni * tati mukapu * mikaki no yama ni * aki pagwi no * tuma wo maka mu to * asa duku ywo * ake maku wosi mi * asi pikwi no * yama bikwo toyome * ywobi tate naku mo MYS.9.1761
 8. * pisa ni ara mu * kimi wo omopu ni * pisakata no * kiywo ki tuku ywo mo * yamwi nomwi ni mi yu MYS.12.3208
 9. * ipye ni site * ware pa kwopwi mu na * inami nwo no * asadi ga upe ni * teri si tuku ywo wo MYS.7.1179
 10. * pototogisu * ko ywo naki watare * tomosibwi wo * tuku ywo ni naswope * so no kage mo mi mu MYS.18.4054
 11. * tuku ywo yo mi * naku pototogisu * mi maku pori * ware kusa tor eri * mi mu pito moga mo MYS.10.1943
 12. * kasuga yama * kasumi tanabiki * kokoro gu ku * ter eru tuku ywo ni * pito ri kamo ne mu MYS.4.735
 13. * aki kaze no * puki kwoki sik yeru * pana no nipa * kiywo ki tuku ywo ni * miredo aka nu kamo MYS.20.4453
 14. * paru kasumi * tanabiku kyepu no * yupu duku ywo * kiywo ku teru ramu * takamatu no nwo ni MYS.10.1874
 15. * omopa nu ni * sigure no ame pa * puri tare do * ama kumo parete * tuku ywo sayake si MYS.10.2227
 16. * yuki no upe ni * ter eru tuku ywo ni * ume no pana * worite oku ramu * pasi ki kwo moga mo MYS.18.4134
 17. * sibutani wo * sasite wa ga yuku * ko no pama ni * tuku ywo aki te mu * uma simasi * tome MYS.19.4206
 18. * mina soko no * tama sape saya ni * mi tu be ku mo * teru tuku ywo kamo * ywo no puke yukeba MYS.7.1082
 19. * sigure puru * aka toki tuku ywo * pimo toka zu * kwopu ramu kimi to * wora masi monowo MYS.10.2306
 20. * imo ga ipye no * kadwo ta wo mi mu to * uti ide ko si * kokoro mo siru ku * teru tuku ywo kamo MYS.8.1596
 21. * kozo mi te si * aki no tuku ywo pa * wataredomo * api mi si imo pa * iya tosi sakaru MYS.2.214
 22. * asu no yopi * tera mu tuku ywo pa * kata yori ni * ko yopi ni yori te * ywo naga ku aranamu MYS.7.1072
 23. * yupu duku ywo * aka toki yamwi no * opoposi ku * mi si pito yuweni * kwopwi wataru kamo MYS.12.3003
 24. * watatumi no * toyo pata kumo ni * iri pi mi si * ko yopi no tuku ywo * saya ni teri koso MYS.1.15
 25. * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * niki bwi ni si * ipye wo oki * komori ku no * patu se no kapa ni * pune ukete * wa ga yuku kapa no * kapa kuma no * ya swo kuma oti zu * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * tama poko no * miti yuki kurasi * awo ni yo si * nara no miyakwo no * sapo kapa ni * i yuki itarite * wa ga ne taru * koromo no upe yu * asa tuku ywo * sayaka ni mireba * tape no po ni * yworu no simo puri * ipa toko to * kapa no midu kori * samu ki ywo wo * yasumu koto na ku * kaywopitutu * tukur eru ipye ni * ti yo madeni * ki mase opo kimi yo * ware mo kaywopa mu MYS.1.79


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 66)