ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pito pye yama * pyenar eru mono wo * tuku ywo yo mi * kadwo ni ide tati * imo ka matu ramu MYS.4.765
 2. * yupu duku ywo * kokoro mo sinwo ni * sira tuyu no oku * ko no nipa ni * koporogi naku mo MYS.8.1552
 3. * makura tasi * kosi ni tori paki * ma kanasi ki * se ro ga meki ko mu * tuku no sira naku MYS.20.4413
 4. * sira tuyu wo * tama ni nasi taru * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * miredo aka nu kamo MYS.10.2229
 5. * tanabata si * puna nori su rasi * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * kumo tati wataru MYS.17.3900
 6. * ko yopi no * ari ake tuku ywo * aritutu mo * kimi wo okite pa * matu pito mo na si MYS.11.2671
 7. * ko no koto wo * kika mu to na rasi * maswo kagami * ter eru tuku ywo mo * yamwi nomwi ni mi tu MYS.11.2811
 8. * tama dare no * wo su no ma toposi * pito ri wite * miru sirusi na ki * yupu tuku ywo kamo MYS.7.1073
 9. * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo no * yuturi naba * omopi pa yama zu * kwopwi koso masa me MYS.11.2670
 10. * wa ga yadwo no * ke momo no sita ni * tuku ywo sasi * sita kokoro yo si * utate ko no koro MYS.10.1889
 11. * momo no pana * kurenawi iro ni * nipopi taru * omowa no uti ni * awo yagwi no * poso ki maywo ne wo * wemi magari * asa kage mi tutu * wotomye ra ga * te ni tori mot eru * maswo kagami * putagami yama ni * ko no kure no * sige ki tani pye wo * ywobi toyome * asa tobi watari * yupu duku ywo * kaswoke ki nwo pye ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * tati kuku to * paburi ni tirasu * pudi nami no * pana natukasi mi * piki yodite * swode ni kwok ire tu * sima ba simu tomo MYS.19.4192
 12. * tuku ywo yo si * kapa to sayake si * iza koko ni * yuku mo yuka nu mo * aswobite yuka mu MYS.4.571
 13. * tuku ywo ni pa * kadwo ni ide tati * yupu ke twopi * a ura wo so se si * yuka maku wo pori MYS.4.736
 14. * kokoro na ki * aki no tuku ywo no * mono mopu to * i no neraye nu ni * teritutu motona MYS.10.2226
 15. * ama pasi mo * naga ku moga mo * taka yama mo * taka ku moga mo * tuku ywomi no * mot eru woti midu * i tori kite * kimi ni maturite * woti e simu mono MYS.13.3245
 16. * patuse no * yu tukwi ga sita ni * wa ga kakus eru tuma * aka ne sasi * ter eru tuku ywo ni * pito mi te mu kamo MYS.11.2353a
 17. * paru sareba * ko kage wo opo mi * yupu duku ywo * opotukana si mo * yama kage nisite MYS.10.1875b
 18. * tuku ywo yo mi * kadwo ni ide tati * asi ura site * yuku toki sape ya * imo ni apa zu ara mu MYS.12.3006
 19. * masura wo no * yu zuwe puri okosi * karitaka no * nwo bye sape kiywo ku * teru tuku ywo kamo MYS.7.1070
 20. * sa tukwi yama * u no pana tuku ywo * pototogisu * kikedomo aka zu * mata naka nu kamo MYS.10.1953
 21. * wa ga sekwo ga * purisake mitutu * nageku ramu * kiywo ki tuku ywo ni * kumo na tanabiki MYS.11.2669
 22. * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * aritutu mo * kimi ga ki masaba * ware kwopwi me ya mo MYS.10.2300
 23. * paru sareba * kwi no ko no kure no * yupu duku ywo * opotukana si mo * yama kage nisite MYS.10.1875a
 24. * kozo mi te si * aki no tuku ywo pa * tera s eredo * api mi si imo pa * iya tosi sakaru MYS.2.211
 25. * opotomo no * mi tu to pa ipazi * aka ne sasi * ter eru tuku ywo ni * tada ni ap yeri tomo MYS.4.565


Page of 3      (currently showing results 26 to 50 of 64)