ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tabi to pyedo * ma tabi ni nari nu * ipye no mo ga * kise si koromo ni * aka tuki ni kari MYS.20.4388
 2. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu kwo ra ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057a
 3. * ko no kure no * yupu yamwi nareba * pototogisu * iduku wo ipye to * naki wataru ramu MYS.10.1948b
 4. * topo ku arite * kumo wi ni mi yuru * imo ga ipye ni * paya ku itara mu * ayumye kurwo kwoma MYS.7.1271
 5. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 6. * sika no ura ni * izari suru ama * ipye bito no * mati kwopu ramu ni * akasi turu uwo MYS.15.3653
 7. * pito goto wo * sige mi ka kimi ga * putasaya no * ipye wo pyedatete * kwopwi tutu wora mu MYS.4.685
 8. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 9. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 10. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 11. * upa pye na ki * mono kamo pito pa * sika bakari * topo ki ipye di wo * kapyesaku omopeba MYS.4.631
 12. * ipye ni arite * papa ga twori miba * nagusamuru * kokoro pa ara masi * noti pa sinu tomo MYS.5.889b
 13. * saki muri ni * tata mu sawaki ni * ipye no imu ga * naru bye ki koto wo * ipa zu ki nu kamo MYS.20.4364
 14. * ama no gapa * uti pasi watasi * imo ga ipye di * yama zu kaywopa mu * toki mata zu tomo MYS.10.2056
 15. * sirakwi pye ka * ipye ni ka kapyeru * yuki no sima * yuka mu tadoki mo * omopi kane tu mo MYS.15.3696
 16. * paru no ame ni * ari kyeru mono wo * tati kakuri * imo ga ipye di ni * ko no pi kurasi tu MYS.10.1877
 17. * koromo de no * nakwi no kapa pye wo * parusame ni * ware tati nuru to * ipye omopu ramu ka MYS.9.1696
 18. * sinwopara no * oto pimye no kwo wo * sa pito yu mo * wi ne te mu sida ya * ipye ni kudasa mu FK.11
 19. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
 20. * suminoye no * kwisi ni ipye moga * oki ni pye ni * yosuru sira nami * mitutu sinwopa mu MYS.7.1150
 21. * miyakwo n aru * are taru ipye ni * pito ri neba * tabi ni masarite * kurusi karu be si MYS.3.440
 22. * ipye ni site * ware pa kwopwi mu na * inami nwo no * asadi ga upe ni * teri si tuku ywo wo MYS.7.1179
 23. * mi tata si no * sima wo mo ipye to * sumu tori mo * ara bwi na yuki so * tosi kaparu made MYS.2.180
 24. * imo ga kadwo * ide iri no kapa no * se wo paya mi * wa ga ma tuma duku * ipye mopu rasi mo MYS.7.1191
 25. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220


Page of 9      (currently showing results 1 to 25 of 205)