ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
  2. * yuku pye na mi * komor eru wo nu no * sita mopi ni * ware so mono mopu * ko no koro no apida MYS.12.3022
  3. * minatwo asi ni * mazir eru kusa no * siri kusa no * pito mwina siri nu * wa ga sita mopi pa MYS.11.2468
  4. * sibi tuku to * ama no tomos eru * izari pwi no * po ni ka idasa mu * wa ga sita mopi wo MYS.19.4218


showing results 1 to 4 of 4