ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wominapyesi * opuru sapa pye no * ma kuzu para * itu kamo kurite * wa ga kinu ni ki mu MYS.7.1346
 2. * pigura si no * naki nuru toki pa * wominapyesi * saki taru nwo bye wo * yukitutu mi be si MYS.17.3951
 3. * womina pyesi * aki pagwi ta wo re * tama poko no * miti yuki tutwo to * kopa mu kwo ga tame MYS.8.1534
 4. * aki no ta no * po muki mi gateri * wa ga kwo ga * pusa ta wori k yeru * wominapyesi kamo MYS.17.3943
 5. * wominapyesi * saku nwo ni opuru * sira tutuzi * sira nu koto moti * ipa ye si wa ga se MYS.10.1905
 6. * wominapyesi * saki taru nwo bye wo * yuki meguri * kimi wo omopi de * ta motopori ki nu MYS.17.3944
 7. * te ni toreba * swode sape nipopu * womina pyesi * ko no sira tuyu ni * tira maku wosi * mo MYS.10.2115
 8. * wominapyesi * aki pagwi sinwogi * sa wo sika no * tuyu wake naka mu * takamatwo no nwo so MYS.20.4297
 9. * pagwi no pana * wo bana kuzu pana * nadesikwo no pana * wominapyesi * mata pudi pakama * asa gapo no pana MYS.8.1538
 10. * takamatwo no * miya no suswo mwi no * nwo dukasa ni * ima sak yeru ramu * wominapyesi pa mo MYS.20.4316
 11. * wominapyesi * saku sapa ni opu ru * pana katumi * katute mo sira nu * kwopwi mo suru kamo MYS.4.675
 12. * womina pyesi * aki pagwi maziru * asikwi no nwo * kyepu wo pazimete * yorodu yo ni mi mu MYS.8.1530
 13. * kotosara ni * koromo pa surazi * wominapyesi * saku nwo no pagwi ni * nipopite wora mu MYS.10.2107


showing results 1 to 13 of 13