ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aka gwoma no * agaki paya kyeba * kumo wi ni mo * kakuri yuka mu zo * swode makye wa g imo MYS.11.2510
 2. * aka gwoma no * i yuki pabakaru * ma kuzu para * nani no tute koto * tada ni si ye kye mu NSK.128
 3. * aka gwoma no * kwoyuru umase no * musubi te si * imo ga kokoro pa * utagapi mo na si MYS.4.530
 4. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * wotomye ra ga * wotomyesabwi su to * kara tama wo * ta moto ni maka si * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * kurenawi no * omote no upe ni * iduku yu ka * siwa ga ki tari si * masura wo no * wotwokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804a
 5. * aka gwoma no * i yuki pa bakaru * ma kuzu para * nani no tute koto * tada ni si yo kye mu MYS.12.3069
 6. * opo kimi pa * kamwi ni si maseba * aka gwoma no * para bapu ta wi wo * miyakwo to nasi tu MYS.19.4260
 7. * aka gwoma wo * yama nwo ni pagasi * twori kanite * tama no yoko yama * kasi yu ka yara mu MYS.20.4417
 8. * aka gwoma ga * kadwode wo situtu * ide kate ni * se si wo mi tate si * ipye no kwo ra pa mo MYS.14.3534
 9. * aka gwoma wo * uma ya ni tate * kurwo kwoma wo * uma ya ni tatete * so wo kapi * wa ga yuku ga goto * omopi duma * kokoro ni norite * taka yama no * mine no tawori ni * i me tatete * sisi matu ga goto * toko sikite * wa ga matu kimi wo * inu na poye sone MYS.13.3278
 10. * aka gwoma wo * utite sa wo biki * kokoro biki * ika naru se na ka * wa gari ko mu to ipu MYS.14.3536
 11. * sawatari no * tegwo ni i yuki api * aka gwoma ga * agaki wo paya mi * koto topa zu ki nu MYS.14.3540
 12. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * sirwo tape no * swode puri kapasi * kurenawi no * aka mo suswo biki * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * ninopo nasu * tune nari si * wemapi maywobiki * saku pana no * uturopi ni kyeri * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * masura wo no * wotokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804b
 13. * mukwo gapa no * miwo wo paya mi ka * aka gwoma no * a gaku tagiti ni * nure ni kyeru kamo MYS.7.1141


showing results 1 to 13 of 13