ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * yati gusa ni * kusa kwi wo uwete * toki gotoni * saka mu pana wo si * mi tutu sinwopana MYS.20.4314
  2. * sumyeroki no * topo ki mi yo ni mo * osi teru * nanipa no kuni ni * ame no sita * sira si myesi ki to * ima no yo ni * taye zu ipitutu * kake maku mo * aya ni kasikwo si * kamu nagara * wa go opo kimi no * uti nabiku paru no pazime pa * yati kusa ni * pana saki nipopi * yama mireba * mi no tomosi ku * kapa mireba * mi no sayake ku * mono gotoni * sakayuru toki to * myesi tamapi * akirame tamapi * siki mas eru * nanipa no miya pa * kikosi wosu * yo mo no kuni ywori * tate maturu * mitukwi no pune pa * pori ye ywori * miwo biki situtu * asa nagi ni * kadi piki nopori * yupu sipo ni * sawo sasi kudari * adi mura no * sawagi kipopite * pama ni idete * una para mi reba * sira nami no * ya pye woru ga upe ni * ama wo bune * para ra ni ukite * opo mike ni * tukape maturu to * woti koti ni * izari turi kyeri * sokidaku mo * ogiro na ki kamo * kokibaku mo * yutake ki kamo * koko mi reba * ube si kamwi yo yu * pazime kye rasi mo MYS.20.4360
  3. * toki goto ni * iya medurasi ku * yati kusa ni * kusa kwi pana saki * naku tori no * kowe mo kapara pu * mimi ni kiki * me ni miru gotoni * uti nageki * sinaye urabure * sinwopitutu * ari kyeru * pasi ni * ko no kure no * udukwi si tateba * ywo gomori ni * naku pototogisu * inisipye yu * katari tugi turu * ugupisu no * utusi ma kwo kamo * ayamye gusa * pana tatibana wo * wotomye ra ga * tama nuku madeni * akane sasu * piru pa simyera ni * asipikwi no * ya tu wo tobi kwoye * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka toki no * tukwi ni mukapite * yuki kapyeri * naki toyomuredo * ika ni aki dara mu MYS.19.4166
  4. * ya ti kusa no * pana pa uturopu * tokipa naru * matu no sa yeda wo * ware pa musubana MYS.20.4501


showing results 1 to 4 of 4