ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
  2. * tipayapito * udi no watari ni * watari de ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i twora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi * kanasi kyeku * koko ni omopi * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi NSK.43
  3. * kusaka bye no * koti no yama to * tatami komo * pyeguri no yama no * koti goti no * yama no kapi ni * tati zakayuru * pa biro kuma kasi * moto ni pa * i kumi dake opwi * suwe pye ni pa * tasimi dake opwi * i kumi dake * i kumi pa ne zu * tasimi dake * tasi ni pa wi ne zu * noti mo kumi ne mu * so no omopi duma apare KK.91
  4. * komori ku no * patuse no kapa yu * nagare kuru * take no * i kumi dake yo dake * moto pye woba * koto ni tukuri * suwe pye woba * puye ni tukuri * puki nasu * mimoro ga upe ni * nobori tati * wa ga mi seba * tunusapapu * ipare no ike no * minasitapu * uwo mo * upe n idete nageku * yasumisisi * wa ga opo kimi no * oba s eru * sasara no mi obi no * musubi tare * tare ya si pito mo * upe n idete nageku NSK.97
  5. * mimoro pa * pito no moru yama * moto pye pa * asibi pana saki * suwe pye pa * tubaki pana saku * ura gupasi * * yama zo * naku kwo moru yama MYS.13.3222


showing results 1 to 5 of 5