ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * asipikwi no * yama da wo tukuri * yama daka mi * sita bwi wo wasise * sita naki ni * wa ga naku tuma * kata naki ni * wa ga naku tuma * kozo koso * yasu ku pada pure NSK.69
  2. * koto toreba * nageki saki tatu * kedasiku mo * koto no sita bwi ni * tuma ya komor eru MYS.7.1129
  3. * asipikwi no * yama da wo tukuri * yama daka mi * sita bwi wo wasise * sita dwopi ni * wa ga twopu imwo wo * sita naki ni * wa ga naku tuma wo * kozo koso pa * yasu ku pada pure KK.78
  4. * midu tori no * kamo no sumu ike no * sita pwi na mi * ibuse ki kimi wo * kyepu mi turu kamo MYS.11.2720


showing results 1 to 4 of 4