ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * satwo bito no * ware ni tugu raku * na ga kwopuru * utukusi * duma pa * momiti ba no * tiri midare taru * kamunabwi no * ko no yama pye kara * nubatama no * kurwo ma ni norite * kapa no se wo * nana se watarite * urabure te * tuma pa api ki to * pito zo tuge turu MYS.13.3303a
  2. * asuka gapa * nana se no yodo ni * sumu tori mo * kokoro are koso * nami tate zara me MYS.7.1366
  3. * matura kapa * nana se no yodo pa * yodomu tomo * ware pa yodoma zu * kimi wo si mata mu MYS.5.860
  4. * satwo bito no * ware ni tugu raku * na ga kwopuru * utukusi * duma pa * momiti ba no * tiri midare taru * kamunabwi no * so no yama pye kara * nubatama no * kurwo ma ni norite * kapa no se wo * nana se watarite * urabure te * tuma pa api ki to * pito zo tuge turu MYS.13.3303b


showing results 1 to 4 of 4