ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
  2. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
  3. * ma tama tuku * woti wo si kanete * omope koso * pito pye no koromo * pito ri kite nure MYS.12.2853
  4. * kake maku pa * aya ni kasikwo si * tarasipimye * kamwi no mikoto * kara kuni wo * muke tapiragete * mi kokoro wo * sidume tamapu to * i twora site * ipapi tamapi si * ma tama nasu * puta tu no isi wo * yo no pito ni * simyesi tamapite * yorodu yo ni * ipi tugu gane to * wata no soko * oki tu puka ye no * unakami no * kwopu no para ni * mi tedukara * oka si tamapite * kamu nagara * kamusabwi imasu * kusi mi tama * ima no wotudu ni * taputwo ki rokamu MYS.5.813
  5. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simwo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * a ga mopu imwo * kagami nasu * a ga mopu tuma * ari to * ipaba koso yo * ipye ni mo yuka me * kuni wo mo sinwopa me KK.90
  6. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simwo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * a ga mopu imwo * kagami nasu * a ga mopu tuma * ari to * ipaba koso yo * ipye ni mo yuka me * kuni wo mo sinwopa me KK.90
  7. * ma tama tuku * woti no suga para * ware kara zu * pito no kara maku * wosi ki suga para MYS.7.1341
  8. * ma tama tuku * woti koti kanete * musubi turu * wa ga sita bimo no * tokuru pi ara me ya MYS.12.2973
  9. * ma tama tuku * woti koti kane te * koto pa ipedo * apite noti koso * kui ni pa ari to ipe MYS.4.674


showing results 1 to 9 of 9