ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aka toki to * ywo garasu nakedo * ko no woka no * konure no upe pa * imada siduke si MYS.7.1263
 2. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 3. * aki no ywo pa * aka toki samu si * sirwo tape no * imo ga koromo de * ki mu yosi moga mo MYS.17.3945
 4. * aka toki no * kapatare toki ni * sima kagi wo * kogi ni si pune no * taduki sira su mo MYS.20.4384
 5. * yasumisisi * wa go opo kimi no * ari gaywopu * nanipa no miya pa * isana tori * umi kata dukite * tama piripu * pama pye wo tika mi * asa pa puru * nami no oto sawaku * yupu nagi ni * kadi no oto kikoyu * aka toki no * ne zame ni kikeba * ikuri no * sipo pwi no muta * ura su ni pa * ti dori tuma ywobi * asi pye ni pa * tadu ga ne toyomu * miru pito no * katari ni sureba * kiku pito no * mi maku pori suru * mi ke mukapu * adipu no miya pa * miredo aka nu kamo MYS.6.1062
 6. * aka toki to * kakye pa naku nari * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.11.2800
 7. * aka toki no * me samasi kusa to * kore wo dani * mitutu imasite * ware wo sinwopa se MYS.12.3061
 8. * asa sareba * imo ga te ni maku * kagami nasu * mitu no pama bwi ni * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * kara kuni ni * watari yuka mu to * tada mukapu * minume wo sasite * sipo matite * miwo biki yukeba * oki pye ni pa * sira nami taka mi * ura mwi ywori * kogite watareba * wagimo kwo ni * apadi no sima pa * yupu sareba * kumo wi kakuri nu * sa ywo pukete * yuku pye wo sira ni * a ga kokoro * akasi no ura ni * pune tomete * uki ne wo situtu * watatumi no * oki pye wo mi reba * izari suru * ama no woto mye pa * wo bune nori * turara ni uk yeri * aka toki no * sipo miti kureba * asi bye ni pa * tadu naki wataru * asa nagi ni * puna de wo se mu to * puna bito mo * kakwo mo kowe ywobi * nipodori no * nadusapi yukeba * ipyesima pa * kumo wi ni mi ye nu * a ga mop yeru * kokoro nagu ya to * paya ku kite * mi mu to omopite * opo bune wo * kogi wa ga yukeba * oki tu nami * taka ku tati ki nu * yoso nomwi ni * mi tutu sugwi yuki * tama no ura ni * pune wo todomete * pama bwi ywori * ura iswo wo mi tutu * naku kwo nasu * ne nomwi si naka yu * watatumi no * ta maki no tama wo * ipye dutwo ni * imo ni yara mu to * piripi tori * swode ni pa irete * kapyesi yaru * tukapi na kyereba * mot eredomo * sirusi wo na mito * mata oki turu kamo MYS.15.3627
 9. * tune pito mo * okwi tutu kiku so * pototogisu * ko no aka toki ni * ki naku patu kowe MYS.19.4171
 10. * imo wo omopi * i no neraye nu ni * aka toki no * asa kwiri gomori * kari ga ne zo naku MYS.15.3665
 11. * aka toki ni * na nori naku naru * pototogisu * iya medurasi ku * omopoyuru kamo MYS.18.4084
 12. * toki goto ni * iya medurasi ku * yati kusa ni * kusa kwi pana saki * naku tori no * kowe mo kapara pu * mimi ni kiki * me ni miru gotoni * uti nageki * sinaye urabure * sinwopitutu * ari kyeru * pasi ni * ko no kure no * udukwi si tateba * ywo gomori ni * naku pototogisu * inisipye yu * katari tugi turu * ugupisu no * utusi ma kwo kamo * ayamye gusa * pana tatibana wo * wotomye ra ga * tama nuku madeni * akane sasu * piru pa simyera ni * asipikwi no * ya tu wo tobi kwoye * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka toki no * tukwi ni mukapite * yuki kapyeri * naki toyomuredo * ika ni aki dara mu MYS.19.4166
 13. * kwo ra ga araba * puta ri kika mu wo * oki tu su ni * naku naru tadu no * aka toki no kowe MYS.6.1000
 14. * tanabata no * swode tugu yopi no * aka toki pa * kapa se no tadu pa * naka zu tomo yo si MYS.8.1545
 15. * aka toki no * asa gwiri gomori * kapyera ba ni * nani si ka kwopwi no * iro ni ide ni kyeru MYS.12.3035
 16. * takamatwo no * nwo pye no aki pagwi * ko no koro no * aka toki tuyu ni * saki ni kye mu kamo MYS.8.1605
 17. * ko yopi no * aka toki kutati * naku tadu no * omopi pa sugwi zu * kwopwi koso masare MYS.10.2269
 18. * aka toki no * ipye gwopwisi ki ni * ura mwi ywori * kadi no oto suru pa * ama woto mye kamo MYS.15.3641
 19. * aka toki no * ime ni mi yetutu * kadi sima no * iswo kwosu nami no * siki te si omopoyu MYS.9.1729


showing results 1 to 19 of 19