ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mi yuki puru * puyu pa kyepu nomwi * ugupisu no * naka mu paru pye pa * asu ni si aru rasi MYS.20.4488
 2. * asu no pi pa * so no kadwo yuka mu * idete mi yo * kwopwi taru sugata * amata siru kye mu MYS.12.2948
 3. * nagusame te * ko yopi pa ne na mu * asu ywori pa * kwopwi ka mo yuka mu * ko yu wakare naba MYS.9.1728
 4. * okime mo yo * apumi no okime * asu ywori pa * mi yama gakurite * mi ye zu ka mo ara mu NSK.86
 5. * ara tama no * tosi no wo naga ku * teru tukwi no * aka zaru kimi ya * asu wakare na mu MYS.12.3207
 6. * kwopwi tutu mo * kyepu pa ara medo * tama kusige * ake na mu asu wo * ika ni kurasa mu MYS.12.2884
 7. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 8. * kari ga ne no * kowe kiku nape ni * asu ywori pa * kasuga no yama pa * momiti some na mu MYS.10.2195
 9. * kasuga nwo ni * sigure puru miyu * asu ywori pa * momiti kaza sa mu * takamatwo no yama MYS.8.1571
 10. * asuka gapa * asu dani mi mu to * omope ya mo * wa go opo kimi no * mi na wasure se nu MYS.2.198a
 11. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * midu no ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimati ni * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * midu no ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 12. * mi swora yuku * kumo ni moga mo na * kyepu yukite * imo ni koto dopi * asu kapyeri ko mu MYS.14.3510
 13. * kwopwitutu mo * kyepu pa kurasi tu * kasumi tatu * asu no paru pi wo * ika ni kurasa mu MYS.10.1914
 14. * asu no yopi * tera mu tuku ywo pa * kata yori ni * ko yopi ni yori te * ywo naga ku aranamu MYS.7.1072
 15. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * kara kuni ni * wataru wa ga se pa * ipye bito no * ipapi mata ne ka * tada mwi ka mo * ayamati si kye mu * aki saraba * kapyeri masa mu to * taratine no * papa ni mawosite * toki mo sugwi * tukwi mo pe nureba * kyepu ka ko mu * asu ka mo ko mu to * ipye bito pa * mati kwopu ramu ni * topo no kuni * imada mo tuka zu * yamato wo mo * topo ku sakarite * ipa ga ne no * ara ki sima ne ni * yadori suru kimi MYS.15.3688
 16. * akasi gata * sipo pwi no miti wo * asu ywori pa * sitawemasi kye mu * ipye tika dukeba MYS.6.941
 17. * utusomi no * pito ni aru ware ya * asu ywori pa * putakamiyama wo * iro se to wa ga mi mu MYS.2.165
 18. * saka kwoyete * abe no ta no mo ni * wiru tadu no * tomosi ki kimi pa * asu sape moga mo MYS.14.3523
 19. * asa wora wo * wokye ni pususa ni * uma zu tomo * asu ki sesa me ya * iza se wo doko ni MYS.14.3484
 20. * ko no yupu pye * aki kaze puki nu * sira tuyu ni * ara swopu pagwi no * asu saka mu mi mu MYS.10.2102
 21. * asu ywori pa * wa ga tama toko wo * uti parapi * kimi to pa i ne zu * pito ri kamo ne mu MYS.10.2050
 22. * tanabata no * ko yopi api naba * tune no goto * asu wo pyedatete * tosi pa naga kye mu MYS.10.2080
 23. * asu ywori pa * inami no kapa no * idete inaba * tomar eru ware pa * kwopwitutu ya ara mu MYS.12.3198
 24. * topo duma no * koko ni ara neba * tamapoko no * miti wo ta dopo mi * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * kurusi ki mono wo * mi swora yuku * kumo ni mo ga mo * taka tobu * tori ni mo ga mo * asu yukite * imo ni koto dopi * wa ga tame ni * imo mo koto na ku * imo ga tame * ware mo koto na ku * ima mo miru goto * tagupite moga mo MYS.4.534
 25. * yaki tati wo * * twonami no seki ni * asu ywori pa * mori bye yari swope * kimi wo todome mu MYS.18.4085


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 53)