ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * wagimo kwo ga * wemapi maywo biki * omo kage ni * kakarite motona * omopoyuru kamo MYS.12.2900
  2. * watatumi no * kamwi no mikoto no * mikusige ni * takupapi okite * ituku to pu * tama ni masarite * omop yeri si * a ga kwo ni pa aredo * utusemi no * yo no kotowari to * masura wo no * piki no manima ni * sinazakaru * kwosi di wo sasite * papu tuta no * wakare ni si ywori * oki tu nami * towomu maywobiki * opo bune no * yukurayukura ni * omokage ni * motona mi yetutu * kaku kwopwiba * oi duku a ga mwi * kedasi ape mu kamo MYS.19.4220
  3. * purisakete * mikadukwi mireba * pito me mi si * pito no maywo biki * omopoyuru kamo MYS.6.994
  4. * imo wo koso * api mi ni ko sika * maywobiki no * yoko yama pye ro no * sisi nasu omop yeru MYS.14.3531
  5. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * sirwo tape no * swode puri kapasi * kurenawi no * aka mo suswo biki * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * ninopo nasu * tune nari si * wemapi maywobiki * saku pana no * uturopi ni kyeri * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * masura wo no * wotokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804b
  6. * omopa nu ni * itaraba imo ga * uresi mito * wema mu maywo biki * omopoyuru kamo MYS.11.2546


showing results 1 to 6 of 6