ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kase no yama * ko dati wo sige mi * asa sara zu * ki naki toyomo su * ugupisu no kowe MYS.6.1057
  2. * mika no para * kuni no miyakwo pa * yama taka mi * kapa no se kiywo mi * sumi yo si to * pito pa ipedomo * ari yo si to * ware pa omopedo * puri ni si * satwo ni si areba * kuni mire do * pito mo kaywopa zu * satwo mireba * ipye mo are tari * pasikyeyasi * kaku ari kyeru ka * mi moro tuku * kase yama no ma ni * saku pana no * iro medurasi ku * momo tori no * kowe natukasi ku * ari gaposi * * sumi yo ki satwo no * aru raku wosi * mo MYS.6.1059
  3. * aki tu kamwi * wa go opo kimi no * ame no sita * ya sima no uti ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * satwo pa si mo * sapa ni aredomo * yama nami no * yorosi ki kuni to * kapa nami no * tati apu satwo to * yamasiro no * kase yama no ma ni * miya basira * putwo siki maturi * taka sira su * putagi no miya pa * kapa tika mi * se no oto zo kiywo ki * yama tika mi * tori ga ne toyomu * aki sareba * yama mo todoro ni * sa wo sika pa * tuma ywobi toyome * paru sareba * woka pye mo sizi ni * ipapo ni pa * pana saki wowori * ana omosirwo * putagi no para * ito taputwo * opo miya tokoro * ube si koso * wa go opo kimi pa * kimi nagara * kika si tamapite * sasutake no * opo miya koko to * sadame kye rasi mo MYS.6.1050
  4. * wotomye ra ga * umiwo kaku to ipu * kase no yama * toki no yuk yereba * miyakwo to nari nu MYS.6.1056


showing results 1 to 4 of 4