ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
  2. * ame tuti no * kamwi si kotowari * na kupa koso * wa ga omopu kimi ni * apa zu sini se me MYS.4.605
  3. * watatumi no * kamwi no mikoto no * mikusige ni * takupapi okite * ituku to pu * tama ni masarite * omop yeri si * a ga kwo ni pa aredo * utusemi no * yo no kotowari to * masura wo no * piki no manima ni * sinazakaru * kwosi di wo sasite * papu tuta no * wakare ni si ywori * oki tu nami * towomu maywobiki * opo bune no * yukurayukura ni * omokage ni * motona mi yetutu * kaku kwopwiba * oi duku a ga mwi * kedasi ape mu kamo MYS.19.4220
  4. * opo namuti * sukuna bikwo na no * kamwi yo ywori * ipi tugi kyeraku * titi papa wo * mire ba taputwo ku * mye kwo mire ba * kanasi ku megusi * * utusemi no * yo no kotowari to * kakusama ni * ipi kyeru monowo * yo no pito no * taturu koto date * tisa no pana * sak yeru sakari ni * pasikiyosi * * so no tuma no kwo to * asa yopi ni * wemi mi wema zu mo * uti nakeki * katari kye maku pa * tokosipye ni * kaku si mo ara me ya * ama tuti no * kamwi koto yosete * paru pana no * sakari mo ara mu to * mata si kye mu * toki no sakari so * panare wite * nagyeka su imo ga * itu si ka mo * tukapi no ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * minami puki * yuki ke masarite * imidu kapa * nagaru minawa no * yoru pye na mi * saburu so no kwo ni * pimo no wo no * i tugari apite * nipodori no * puta ri narabi wi * nagwo no umi no * oki wo pukamete * sadwopa s eru * kimi ga kokoro no * subye mo subye na sa MYS.18.4106
  5. * yo no naka no * tune no kotowari * kakusama ni * nari ki ni kye rasi * suwe si tane kara MYS.15.3761


showing results 1 to 5 of 5