ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * nagusa yama * koto ni si ari kyeri * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.7.1213
  2. * sikura gapa * se wo tadune tutu * wa ga sekwo pa * u kapa tatasane * kokoro nagusa ni MYS.19.4190
  3. * susu no ama no * oki tu mi kamwi ni * i watarite * kaduki toru to ipu * apabi tama * i po ti moga mo * pasikiyosi * * tuma no mikoto no * koromo de no * wakare si toki ywo * nubatama no * ywo doko kata sari * asa ne gami * kaki mo kedura zu * idete ko si * tukwi pi yomitutu * nakeku ramu * kokoro nagusa ni * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * pana tatibana ni * nuki mazipe * kadura ni seyo to * tutumite yara mu MYS.18.4101
  4. * ware nomwi so * kimi ni pa kwopu ru * wa ga sekwo ga * kwopu to pu koto pa * koto no nagusa so MYS.4.656
  5. * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya MYS.18.4113
  6. * ama zakaru * pina to si areba * soko koko mo * oyazi * kokoro so * ipye sakari * tosi no pe nure ba * utusemi pa * mono mopi sige si * soko yuweni * kokoro nagusa ni * pototogisu * naku patu kowe wo * tatibana no * tama ni ape nuki * kadurakite * aswobapu pasi mo * masura wo wo * tomonape tatete * sikura gapa * nadusapi nobori * pira se ni pa * sade sasi watasi * paya ki se ni * u wo kaduke tutu * tukwi ni pi ni * sika si aswobane * pasi ki wa ga sekwo MYS.19.4189
  7. * wagimo kwo ga * kokoro nagusa ni * yara mu tame * oki tu sima n aru * sira tama moga mo MYS.18.4104
  8. * moda arazi to * koto no nagusa ni * ipu koto wo * kiki sir eraku pa * asi ku pa ari kyeri MYS.7.1258
  9. * sa nwo kata pa * mwi ni nara zu tomo * pana nomwi ni * sakite mi ye koso * kwopwi no nagusa ni MYS.10.1928
  10. * asa di para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * apa mu to kikose * kwopwi no nagusa ni MYS.12.3063a


showing results 1 to 10 of 10