ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * nipu no kapa * se pa watara zute * yukuyuku to * kwopwi ita ki wa ga se * ide kaywopi ko ne MYS.2.130
  2. * tare so ko no * ya no two osoburu * nipu namwi ni * wa ga se wo yarite * ipapu ko no two wo MYS.14.3460
  3. * ma kane puku * nipu no ma sopo no * iro ni dete * ipa naku nomwi so * a ga kwopuraku pa MYS.14.3560
  4. * pwida pito no * makwi nagasu to pu * nipu no kapa * koto pa kaywopedo * pune so kaywopa nu MYS.7.1173
  5. * ware nomwi si * kike ba sabusi * mo * pototogisu * nipu no yama pye ni * i yuki naka namo MYS.19.4178
  6. * wono torite * nipu no pi yama no * kwi kori kite * ikada ni tukuri * ma kadi nuki * iswo kogi mwitutu * sima dutapi * miredomo aka zu * mi yosinwo no * taki mo todoro ni * oturu sira nami MYS.13.3232


showing results 1 to 6 of 6