ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * koromo de * pitati no kuni no * puta narabu * tukupa no yama wo * mi maku pori * kimi ki mas eri to * atu kyeku ni * ase kaki nage * ko no ne tori * usobuki nobori * wo no upe wo * kimi ni misureba * wo kamwi mo * yurusi tamapi * mye kamwi mo * tipapi tamapite * toki to na ku * kumo wi ame puru * tukupa ne wo * saya ni terasite * ipukari si * kuni no mapora wo * tubaraka ni * simyesi tamapeba * uresi mi to * pimo no wo tokite * ipye no goto * tokete zo aswobu * uti nabiku * paru mi masi yu pa * natu kusa no * sige ku pa aredo * kyepu no tanwosi sa MYS.9.1753
  2. * pitati n aru * nasaka no umi no * tama mo koso * pikeba taye sure * ado ka taye se mu MYS.14.3397
  3. * pitati sasi * yuka mu kari moga * a ga kwopi wo * sirusite tugyete * imo ni sirase mu MYS.20.4366


showing results 1 to 3 of 3