ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sinaga dori * wina yama toyo ni * yuku midu no * na nomwi yosa yete * kwopwi tutu ya ara mu MYS.11.2708b
  2. * sinaga dori * wina nwo wo kureba * arima yama * yupu gwiri tati nu * yadori pa na kute MYS.7.1140a
  3. * sinaga tori * apa ni tugi taru * adusa yumi * suwe no tamana pa * muna wake no * piro ki wa g imo * kosi boso no * sugaru wotomye no * so no kapo no * kirakirasi ki ni * pana no goto * wemite tat ereba * tama poko no * miti yuku pito pa * ono ga yuku * miti pa yuka zute * ywoba naku ni * kadwo ni itari nu * sasi narabu * twonari no kimi pa * arakazime * ono duma karete * kopa naku ni * kagi sape maturu * pito mwina no * kaku matwop yereba * kapo yo ki ni * yorite so imo pa * taparete ari kyeru MYS.9.1738
  4. * opo umi ni * arasi na puki so * sinaga dori * wina no minatwo ni * pune paturu made MYS.7.1189
  5. * sinaga dori * wina no uramwi wo * kogi kureba * yupu gwiri tati nu * yadori pa na kute MYS.7.1140b
  6. * sinaga dori * wina yama toyo ni * yuku midu no * na nomwi yosa ye si * komori duma pa mo MYS.11.2708a


showing results 1 to 6 of 6