ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kake maku mo * ayani kasikwo si * ipa maku mo * yuyu si ki kamo * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto * yorodu yo ni * myesi tamapa masi * opo yamato * kuni no miyakwo pa * uti nabiku * paru sari nureba * yama pye ni pa * pana saki wowori * kapa se ni pa * ayu kwo sa basiri * iya pi kyeni * sakayuru toki ni * oyodure no * tapa koto to ka mo * sirwo tape ni * toneri yosopi te * waduka yama * mi kosi tata site * pisakata no * ame sira si nure * koi marobi * pidu ti nakedomo * se mu subye mo na si MYS.3.475
  2. * wa go opo kimi * ame sira sa mu to * omopa neba * obo ni so mi kyeru * waduka swoma yama MYS.3.476


showing results 1 to 2 of 2