ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
 2. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
 3. * tuginepu ya * yamasiro gapa wo * kapa nobori * wa ga noboreba * kapa no pe ni * opwi dat eru * sasibu wo * sasibu no kwi * si ga sita ni * opwi dat eru * pa biro * yu tu ma tubaki * si ga pana no * teri imasi * si ga pa no * pirori imasu pa * opo kimi rokamo KK.57
 4. * kusaka bye no * koti no yama to * tatami komo * pyeguri no yama no * koti goti no * yama no kapi ni * tati zakayuru * pa biro kuma kasi * moto ni pa * i kumi dake opwi * suwe pye ni pa * tasimi dake opwi * i kumi dake * i kumi pa ne zu * tasimi dake * tasi ni pa wi ne zu * noti mo kumi ne mu * so no omopi duma apare KK.91
 5. * kusaka bye no * koti no yama to * tatami komo * pyeguri no yama no * koti goti no * yama no kapi ni * tati zakayuru * pa biro kuma kasi * moto ni pa * i kumi dake opwi * suwe pye ni pa * tasimi dake opwi * i kumi dake * i kumi pa ne zu * tasimi dake * tasi ni pa wi ne zu * noti mo kumi ne mu * so no omopi duma apare KK.91
 6. * awo yagwi no * yeda kiri orosi * yu tane maki * yuyusi ki kimi ni * kwopwi wataru kamo MYS.15.3603
 7. * komori ku no * patuse no kapa yu * nagare kuru * take no * i kumi dake yo dake * moto pye woba * koto ni tukuri * suwe pye woba * puye ni tukuri * puki nasu * mimoro ga upe ni * nobori tati * wa ga mi seba * tunusapapu * ipare no ike no * minasitapu * uwo mo * upe ni dete nageku * yasumisisi * wa ga opo kimi no * oba s eru * sasara no mi obi no * musubi tare * tare ya si pito mo * upe ni dete nageku NSK.97
 8. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simwo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * a ga mopu imwo * kagami nasu * a ga mopu tuma * ari to * ipaba koso yo * ipye ni mo yuka me * kuni wo mo sinwopa me KK.90
 9. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simwo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * a ga mopu imwo * kagami nasu * a ga mopu tuma * ari to * ipaba koso yo * ipye ni mo yuka me * kuni wo mo sinwopa me KK.90
 10. * kamutoke si * kumor eru swora no * nagatukwi no * sigure no pureba * kari ga ne mo * imada ki naka nu * kamunabwi no * kiywo ki mi ta ya no * kaki tu ta no * ike no tutumi no * momo tara zu * i tukwi no yeda ni * midu ye sasu * aki no momiti ba * maki mot eru * wo suzu mo yura ni * tawayamye ni * ware pa are domo * piki yodite * suwe mo towowo ni * pusa ta wori * a pa motite yuku * kimi ga kazasi ni MYS.13.3223
 11. * panapada mo * ywo pukete na yuki * miti no bye no * yu sasa no upe ni * simo no puru ywo wo MYS.10.2336


showing results 1 to 11 of 11