ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yama no pa ni * isaywopu tukwi no * ide mu ka to * wa ga matu kimi ga * ywo pa kutati tutu MYS.6.1008
 2. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 3. * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * itu to ka mo * wa pa mati wora mu * ywo pa puke ni tutu MYS.7.1084
 4. * yama no pa ni * tukwi katabukeba * izari suru * ama no tomosi bwi * oki ni nadusapu MYS.15.3623
 5. * yama no pa ni * adi mura sawaki * yuku naredo * ware pa sabusi * we * kimi ni si ara ne ba MYS.4.486
 6. * komori nomwi * kwopureba kurusi * * yama no pa yu * ide kuru tukwi no * arapasaba ika ni MYS.16.3803
 7. * yama no pa wo * sasi iduru tukwi no * patupatu ni * imo wo so mi turu * kwoposi ki made ni MYS.11.2461
 8. * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * ide mu ka to * matitutu woru ni * ywo so kutati kyeru MYS.7.1071
 9. * yama no pa no * sasara ye wotokwo * ama no para * two wataru pikari * mi raku si yo si mo MYS.6.983
 10. * ama zakaru * pina ni na kaka su * kwosi no naka * kunuti kotogoto * yama pa si mo * sizi ni aredomo * kapa pa si mo * sapa ni yukedomo * sumye kamwi no * usipaki imasu * nipi kapa no * so no tatiyama ni * toko natu ni * yuki puri sikite * oba s eru * katakapi kapa no * kiywo ki se ni * asa ywopi gotoni * tatu kwiri no * omopi sugwi me ya * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * yorodu yo no * katarapi gusa to * imada mi nu * pito ni mo tuge mu * oto nomwi mo * na nomwi mo kikite * tomosiburu gane MYS.17.4000
 11. * mi ye zu tomo * tare kwopwi zara me * yama no pa ni * isaywopu tukwi wo * yoso ni mi te si ka MYS.3.393
 12. * wa ga sekwo ga * yadwo no yama buki * sakite araba * yama zu kaywopa mu * iya tosi no pa ni MYS.20.4303


showing results 1 to 12 of 12