ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba KK.102
 2. * pito mwina pa * pagwi wo aki to ipu * yosi ware pa * wo bana ga ure wo * aki to pa ipa mu MYS.10.2110
 3. * pada susuki * wo bana saka puki * kurwo kwi moti * tukur eru ipye pa * yorodu yo madeni MYS.8.1637
 4. * wa ga yadwo no * wo bana osi nabe * oku tuyu ni * te pure wagimo kwo * tira maku mo mi mu MYS.10.2172
 5. * akidu nwo no * wo bana kari swope * aki pagwi no * pana wo puka sane * kimi ga kar ipo ni MYS.10.2292
 6. * ya kata wo no * taka wo te ni suwe * misimanwo ni * kara nu pi mane ku * tukwi so pe ni kyeru MYS.17.4012
 7. * aki no nwo no * wo bana ga ure ni * naku mozu no * kowe kiki kye mu ka * kata kiku wagimo MYS.10.2167
 8. * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * u kapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa ari gata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * sogapini mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * mori bye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no potu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puruye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu MYS.17.4011
 9. * ko no kure ni * nari nuru monowo * pototogisu * nani ka ki naka nu * kimi ni ap yeru toki MYS.18.4053
 10. * sa wo sika no * irinwo no susuki * patu wo bana * itu si ka imo ga * te wo makuraka mu MYS.10.2277
 11. * ikagwo yama * nwo pye ni saki taru * pagwi mireba * kimi ga ipye n aru * wo bana si omopoyu MYS.8.1533
 12. * uti nabiku * paru sari kureba * sinwo no ure ni * wo pa uti purete * ugupisu naku mo MYS.10.1830
 13. * yupu dati no * ame puru gotoni * kasuga nwo no * wo bana ga upe no * sira tuyu omopoyu MYS.10.2169a
 14. * sakitama no * wosaki no numa ni * kamo zo pane kwiru * ono ga wo ni * puri ok ye ru simo wo * parapu to ni a ra si MYS.9.1744
 15. * ame tuti to * tomo ni moga mo to * omopitutu * ari kye mu monowo * pasikyeyasi * ipye wo panarete * nami no upe yu * nadusapi ki nite * ara tama no * tukwi pi mo ki pe nu * kari ga ne mo * tugite ki nakeba * taratine no * papa mo tuma ra mo * asa tuyu ni * mo no suswo piduti * yupu gwiri ni * koromo de nurete * saki ku si mo * aru ramu goto ku * ide mi tutu * matu ramu monowo * yo no naka no * pito no nageki pa * api omopa nu * kimi ni are ya mo * aki pagwi no * tirap eru nwo pye no * patu wo pana * kar ipo ni pukite * kumo banare * topo ki kuni pye no * tuyu simo no * samu ki yama bye ni * yadori s eru ramu MYS.15.3691
 16. * miti no pye no * wo bana ga sita no * omopi gusa * imasara ni nado * mono ka omopa mu MYS.10.2270
 17. * takamatwo no * wo bana puki kwosu * aki kaze ni * pimo toki akena * tada nara zu tomo MYS.20.4295
 18. * pagwi no pana * wo bana kuzu pana * nadesikwo no pana * wominapyesi * mata pudibakama * asa gapo no pana MYS.8.1538
 19. * yupu dati no * ame uti pureba * kasuga nwo no * wo bana ga upe no * sira tuyu omopoyu MYS.10.2169b
 20. * yupu dati no * ame uti pureba * kasuga nwo no * wo bana ga ure no * sira tuyu omopoyu MYS.16.3819
 21. * takamatwo no * wo no upe no miya pa * are nu tomo * tata si si kimi no * mi na wasure me ya MYS.20.4507
 22. * aki no nwo no * wo bana ga ure no * opwi nabiki * kokoro pa imo ni * yori ni kyeru kamo MYS.10.2242
 23. * aki no nwo no * wo bana ga ure wo * osi nabete * ko siku mo siru ku * ap ye ru kimi kamo MYS.8.1577
 24. * ya kata wo no * ma sirwo no taka wo * yadwo ni suwe * kaki nade mi tutu * kapa ku si yo si mo MYS.19.4155
 25. * patu wo bana * pana ni mi mu to si * ama no kapa * pyenari ni kye rasi * tosi no wo naga ku MYS.20.4308


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 35)