ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 2. * kasuga nwo ni * asa di sime yupi * taye me ya to * wa ga omopu pito pa * iya topo naga ni MYS.12.3050
 3. * kasuga nwo no * pudi pa tiri ni te * nani wo ka mo * mi kari no pito no * worite kazasa mu MYS.10.1974
 4. * kasuga nwo ni * sigure puru miyu * asu ywori pa * momiti kaza sa mu * takamatwo no yama MYS.8.1571
 5. * kasuga nwo ni * apa mak yeri se ba * sisi mati ni * tugite yuka masi wo * yasiro si todomuru MYS.3.405
 6. * kasuga nwo ni * keburi tatu miyu * wotomye ra si * paru nwo no upagwi * tumite ni rasi mo MYS.10.1879
 7. * kasuga nwo no * yama bye no miti wo * osori na ku * kaywopi si kimi ga * mi ye nu koro kamo MYS.4.518
 8. * kasuga nwo ni * saki taru pagwi pa * kata yeda pa * imada pupum yeri * koto na taye sone MYS.7.1363
 9. * kasuga nwo no * tomo ugupisu no * naki wakare * kapyeri masu ma mo * omopose ware wo MYS.10.1890
 10. * kasuga nwo ni * ituku mi moro no * ume no pana * sakayete ari mate * kapyeri kuru made MYS.19.4241
 11. * yupu dati no * ame puru gotoni * kasuga nwo no * wo bana ga upe no * sira tuyu omopoyu MYS.10.2169a
 12. * kasuga nwo no * pagwi si tiri naba * asa koti no * kaze ni tagupite * koko ni tiri ko ne MYS.10.2125
 13. * yupu dati no * ame uti pureba * kasuga nwo no * wo bana ga upe no * sira tuyu omopoyu MYS.10.2169b
 14. * yupu dati no * ame uti pureba * kasuga nwo no * wo bana ga ure no * sira tuyu omopoyu MYS.16.3819
 15. * kasuga nwo no * asa di ga upe ni * omopu dwoti * aswobu ko no pi pa * wasura ye me ya mo MYS.10.1880
 16. * kasuga nwo ni * asa wiru kumo no * sikusikuni * a pa kwopwi masaru * tukwi ni pi ni kye ni MYS.4.698
 17. * kasuga nwo no * asa di ga para ni * okure wite * toki so to mo na si * wa ga kwopu raku pa MYS.12.3196
 18. * paru kasumi * tatu kasuga nwo wo * yuki kapyeri * ware pa api mi mu * iya tosi no pa ni MYS.10.1881
 19. * kasuga nwo ni * ter eru yupu pi no * yoso nomwi ni * kimi wo api mite * ima so kuyasi ki MYS.12.3001


showing results 1 to 19 of 19