ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tama no wo no * utusi gokoro ya * tosi tukwi no * yuki kaparu made * imo ni apa zara mu MYS.11.2792
  2. * masura wo no * utusi gokoro mo * ware pa na si * yworu piru to ipa zu * kwopwi si watareba MYS.11.2376
  3. * kot ita kupa * kamokamo se mu wo * kurenawi no * utusi gokoro ya * imo ni apa zara mu MYS.7.1343b
  4. * tama no wo no * utusi gokoro ya * ya swo ka kake * kogi de mu pune ni * okurete wora mu MYS.12.3211
  5. * utusemi no * utusi gokoro mo * ware pa na si * imo wo api mi zute * tosi no pe nure ba MYS.12.2960


showing results 1 to 5 of 5