ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pisakata no * ama no kapa se ni * pune ukete * ko yopi ka kimi ga * wa gari ki masa mu MYS.8.1519
 2. * kapa no se no * tagiti wo mireba * tama kamo * tiri midare taru * kapa no tune kamo MYS.9.1685
 3. * puti mo se mo * kiyo ku sayake si * pakata gapa * ti tose wo matite * sum yeru kapa kamo SNK.7
 4. * imo ga swode * wa re makuraka mu * kapa no se ni * kwiri tati watare * sa ywo puke nu twoni MYS.19.4163
 5. * mononopu no * ya swo udi gapa no * paya ki se ni * tati e nu kwopwi mo * ware pa suru kamo MYS.11.2714a
 6. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 7. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 8. * ama no gapa * watari ze puka mi * pune ukete * kogi kuru kimi ga * kadi no oto kikoyu MYS.10.2067
 9. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 10. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
 11. * komori ku no * patuse no kapa no * kami tu se ni * i kupi wo uti * simo tu se ni * ma kupi wo uti * i kupi ni pa * kagami wo kake * ma kupi ni pa * ma tama wo kake * ma tama nasu * wa ga omopu imo mo * kagami nasu * wa ga omopu imo mo * ari to ipaba koso * kuni ni mo * ipye ni mo yuka me * ta ga yuwe ka yuka mu MYS.13.3263
 12. * sasanami no * siga tu no kwo ra ga * makari di no * kapa se no miti wo * mireba sabusi * mo MYS.2.218a
 13. * wagimo kwo wo * ime ni mi ye ko to * yamato di no * watari ze gotoni * ta muke so wa ga suru MYS.12.3128
 14. * natu no ywo pa * miti tadutadu si * pune ni nori * kapa no se gotoni * sawo sasi nobore MYS.18.4062
 15. * kiywo ki se ni * ti dori tuma ywobi * yama no ma ni * kasumi tatu ramu * kamunabwi no satwo MYS.7.1125
 16. * kata kapi no * kapa no se kiywo ku * yuku midu no * tayuru koto na ku * ari gaywopi mi mu MYS.17.4002
 17. * imo ga kadwo * ide iri no kapa no * se wo paya mi * wa ga ma tuma duku * ipye mopu rasi mo MYS.7.1191
 18. * tada ni yuka zu * ko yu kose di kara * ipa se pumi * motome so wa ga ko si * kwopwite subye na mi MYS.13.3320
 19. * nipu no kapa * se pa watara zute * yukuyuku to * kwopwi ita ki wa ga se * ide kaywopi ko ne MYS.2.130
 20. * aki kaze no * puki ni si pi ywori * ama no gapa * se ni ide tatite * matu to tuge koso MYS.10.2083
 21. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 22. * satwo bito no * ware ni tugu raku * na ga kwopuru * utukusi * duma pa * momiti ba no * tiri midare taru * kamunabwi no * ko no yama pye kara * nubatama no * kurwo ma ni norite * kapa no se wo * nana se watarite * urabure te * tuma pa api ki to * pito zo tuge turu MYS.13.3303a
 23. * satwo bito no * ware ni tugu raku * na ga kwopuru * utukusi * duma pa * momiti ba no * tiri midare taru * kamunabwi no * ko no yama pye kara * nubatama no * kurwo ma ni norite * kapa no se wo * nana se watarite * urabure te * tuma pa api ki to * pito zo tuge turu MYS.13.3303a
 24. * matura kapa * kapa no se paya mi * kurenawi no * mo no suswo nurete * ayu ka turu ramu MYS.5.861
 25. * yasumisisi * wa go opo kimi no * myesi tamapu * yosi nwo no miya pa * yama taka mi * kumo so tanabiku * kapa paya mi * se no oto so kiywo ki * kamu sabwite * mireba taputwo ku * yorosi nabe * mireba sayake si * ko no yama no * tukwiba nomwi koso * ko no kapa no * tayeba nomwi koso * momo sikwi no * opo miya tokoro * yamu toki mo ara me MYS.6.1005


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 144)