ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ma kanasi mi * neraku pa si kyeraku * sa naraku pa * idu no taka ne no * naru sapa nasu yo MYS.14.3358b
  2. * idu no umi ni * tatu sira nami no * aritutu mo * tugi na mu monowo * midare sime me ya MYS.14.3360a
  3. * saki mori no * pori ye kogi duru * idu te bune * kadi toru ma na ku * kwopwi pa sike kye mu MYS.20.4336
  4. * pori ye kogu * idu te no pune no * kadi tukume * oto siba tati nu * miwo paya mi kamo MYS.20.4460


showing results 1 to 4 of 4