ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
  2. * sira tama no * pito no so no na wo * nakanaka ni * koto wo sita pape * apa nu pi no * mane ku sugureba * kwopuru pi no * kasanari yukeba * omopi yaru * tadoki wo sira ni * kimo mukapu * kokoro kudakete * tama ta suki * kake nu toki na ku * kuti yama zu * wa ga kwopuru kwo wo * tama kusiro * te ni tori motite * maswo kagami * tadame ni mi neba * sita pi yama * sita yuku midu no * upe ni ide zu * wa ga omopu kokoro * yasu kara nu kamo MYS.9.1792
  3. * tama kusiro * maki nuru imo mo * araba koso * ywo no naga ki mo * uresi karu be ki MYS.12.2865


showing results 1 to 3 of 3